Reinstalace domovnch zvonk

Reinstalace novho digitlnho dvouvodiovho systmu na msto starho analogovho.