Facility Management

Technický Facility Management tvoří páteř našeho portfolia služeb. Vynikající technický stav objektu a minimalizace poruch instalovaných technologií je zárukou příjemného prostředí pro jeho uživatele bez jakýchkoliv negativních vlivů. Právě proto ho využívá řada našich zákazníků.
Optimalizace podpůrných procesů ve vaší organizaci je závislá na jasně definovaných procesech a jejich maximální efektivitě. V administrativě tomu tak však často není a její přebujelost je překážkou systematického a funkčního Facility Managementu